Videreutdanning

karjanaNår du har gjennomført videregående og har fagbrev i et av fagene i utdanningsprogram elektro så har du mange muligheter til videre utdanning i fagskole eller i høyskole:

Fagtekniker
Velger du en toårig utdanning på fagskole blir du fagtekniker. Fagskolen gir en praktisk-teoretisk utdanning som dekker kravet til utdanning for å begynne egen bedrift, eller du blir kvalifisert til teknisk ledende stilling eller prosjektleder innen fagområdet som du har valgt.

Ingeniør/bachelor
Det er i dag meget stor etterspørsel etter ingeniører i elektrofag, primært på grunn av at mange går av med pensjon i de kommende år. Valg av høyere teknisk utdanning i elektrofag anses derfor å være en sikker utdanning, og dersom du i tillegg har fagbrev blir du spesielt ettertraktet på arbeidsmarkedet.
Med 3-årig utdanning ved en høyskole blir du høgskoleingeniør med internasjonal grad «bachelor».

Y-VEIEN
Med fagbrev i et av elektrofagene kan du søke opptak til ingeniørutdanning ved en av høgskolene som tar inn studenter direkte fra fagbrev nivå, uten forkurs. Dette tilbud er spesielt tilpasset den praktiske og yrkesteoretiske kunnskap som oppnås i yrkesfaglig studieretning.

Inntak til ordinære studier
Ønsker du å ta ingeniør/bachelor utdanning som ordinært studium, må du først tilegne deg studiekompetanse. Dette kan du få ved å bruke Prosjekt til fordypning i videregående opplæring eller du kan gå forkurs ved aktuelle høgskoler.

Linker
Fagskolen
Y-veien
Du finner mer om høgskoler og inntakskrav her.