Opplæringskontor

Her finner du en oversikt over alle opplæringskontor i Norge:

Opplæringskontor for elektrofag i Rogaland
Kjetil Larsen
Adresse:
Bjødnabeen 10
4031 Stavanger
Telefon: 5195 0330
http://www.ofel.no

Opplæringskontoret for elektrofag i Bergen og Omegn (OKEL)
Morten Mjeldheim
Adresse:
Veiten 3
5012 Bergen
Telefon: 5596 0120 Faks: 5590 1775
post@okel.no
Fag: Elektro og Telekom

Opplæringskontoret for elektrofag Møre og Romsdal
Øyvind Myhra
Adresse:
Brusdalsveien 216
6011 Ålesund
Telefon: 70 17 82 95 – 995 35 313
www.elektrofag.org
post@elektrofag.org
Fag: Alle innen elektro

HSO-Haugaland & Sunnhordland Opplæringskontor avd Sunnhordland
Jarle Jæger
Adresse:
Podlen 4
Pb 233
5408 Sagvåg
Telefon: 9756 7717
post@hso-elfag.no
Fag: Automatikerfaget, Dataelektronikerfaget, Elektrikerfaget, Elektroreperatørfaget, Kulde og varmepumpemontørfaget, Tavlemontørfaget, Telekommunikasjonsmontørfaget, Viklerfaget

HSO-Haugaland & Sunnhordland Opplæringskontor avd. Haugaland Fag
Jarle Jæger
Adresse:
Austbøveien 17, pb. 1904
5508 Karmsund
Telefon: 9756 7717
post@hso-elfag.no
Fag: Automatikerfaget, Dataelektronikerfaget, Elektrikerfaget, Elektroreperatørfaget, Kulde og varmepumpemontørfaget, Tavlemontørfaget, Telekommunikasjonsmontørfaget, Viklerfaget

OFEL Opplæringskontoret for elektrofag i Sogn og Fjordane
Helen Bruvik Krakhellen
Adresse:
Concordbygget, Firdavegen 5
Pb 781 6805 Førde
Telefon: 57 82 14 22
Mobil: 90 27 11 79
Fag: Automatiker, Elektriker, Energimontør, Elektroreparatør, Energioperatør, Heismontør, Elektromotor- og transformatorreparatør, Togelektriker, Signalmontør, Telekommunikasjonsmontør, Dataelektroniker, Tavlemontør

ELFO Aust-Agder
Richard Laukus
Adresse:
Sam Eydes VGS, Østenbuveien 80, 4848 Arendal
Postboks: 1601 Stoa
4857 Arendal
Telefon: 38618089 – 97023701
richard@elfo.as
Fag: Alle innen elektro

EOSØR – Kristiansand
Øystein Kommedal
Adresse:
Kjøita 6
4630 Kristiansand
Telefon: 3812 9650 – 917 13 788 Faks: 3812 9651
oystein@eosor.no – www.eosor.no
Fag: Alle fag innen elektro, kuldemontør og mediagrafikerfaget .

Vest-Agder Opplæringskontor
Tor Steinar Fromreide
Adresse:
Sørlandets Industrisenter
Lundevågen S
4550 Farsund
Telefon: 3839 1177 Faks: 3839 0840
oifl@online.no www.vaok.no
Fag: Telekommunikasjonsmontør, Automatiseringsfaget (automatikkmekaniker), Kulde og varmepumpemontørfaget, Elektrikerfaget, Energimontør.

NEVO Nelfo Vestfold Opplæring
Espen Lie-Haugen
Adresse:
Åslyveien 19
3170 Sem
Telefon: 926 14 301,  faks: 3335 8021
E-post: nevo-elektrofag@outlook.com
Fag: Elektriker, Telekommunikasjonsmontør, Energimontør, Tavlemontør, Vikler- og transformatormontør, Automatiker, Kulde- og varmepumpemontør.

Elektrofag – Telemark
Kåre Fostervoll
Adresse:
Klostergaten 33
3732 Skien
Telefon: 3590 5120 – 92068042 Faks: 3590 5120
jeanne.finsrud@nelfo.no
www.okt.no
Fag: Alle fag som bygger på VG1 elektro

Opplæringskontoret for elektrofag – NELFO Østfold
Terje Beck
Adresse:
Trøskenveien 36
1708 Sarpsborg
Telefon: 6910 4481 Faks: 6910 4481
www.nelfoostfold.no

Opplæringskontoret for elektrofag Romerike
Finn Nilsen
Adresse:
Måltrostvn. 1
2016 Frogner
Telefon: 6382 9500 – 91362301 Faks: 6382 9501
www.oer.no

ELFOB El-fagenes opplæringskontor Buskerud
Frank I. Guneriussen
Adresse:
Orkidehøgda 4
3050 Mjøndalen
Telefon: 3289 4472
www.elfob.no
Mail: post@elfob.no
Fag: Automatiseringsfaget, Elektrikerfaget, Elektroreparatør, Energimontør, Kulde- og varmepumpe faget, Tavlemontør, Telekommunikasjonsmontør.

Opplæringskontoret for Elektrofag i Hedmark
Eirik Borgen
Adresse:
Frydelundvegen 2B
2406 Elverum
Telefon: 91397327/62590301
www.elektrofag-hedmark.no
Fag: Alle fag innen elektro

Opplæringskontoret i elektro Østlandet
Ragnar Haavi
Adresse:
Pb. 113
2858 Kapp
Telefon: 905 86 006

NELFO Oslo & Omegns Opplæringskontor
Kjetil Thorsen
Adresse:
Stanseveien 25
0976 Oslo
Telefon: 2291 8310
www.nelfo-oslo.no


Lærlingsenteret Innlandet
Marianne Stepperud Antonsen og Vegard Lervold
Adresse:
Niels Ødegaards gate 4 C
2815 Gjøvik
Telefon: 61 14 67 20
www.larlinginnlandet.no Følg oss på Facebook

Fag: Elektro, Bygg og anlegg, Industrifag (TIP), Service og samferdsel, Barne- og ungdomsarbeidarfaget (helse og oppvekst), andre fag.

Opplæringskontoret for elektrofag i Gudbrandsdalen
Liv Ellen Espnes
Adresse:
Gamle Skåbuvei 10
2640 Vinstra
Telefon: 90864426 – 95180556
www.oeg.no

Opplæringsring elektrofag for Gudbrandsdal og Valdres
Wilhelm Karlsen
Adresse:
Kvernhusvegen 64
2618 Lillehammer
Telefon: 6125 4711 Faks: 6105 4100
Fag: Elektrikerfaget

Opplæringskontoret MNO Sør-Trøndelag
Børge Midtsand
Adresse: Løkken veien 208
7332 Løkken Verk
Telefon: 48311224 – 72497073
borge@mno.no – www.borge.no

Opplæringskontoret SEOS Sør-Trøndelag
Hugo Sand
Adresse:
Nardoveien 4b
7032 Trondheim
Telefon: 92016841
post@seos.no
Fag:Elektriker (EBA og TEA), Energimontør, Energioperatør, Elektroreparatør, Telekommunikasjonsmontør, Automatiker

EFONT Elektrofagenes Opplæringskontor i Nord-Trøndelag
Tore Undrum
Adresse:
Bomveien 3
7725 Steinkjer
Telefon: 95403424
efont@efont.no eller tore.undrum@efont.no
Fag: Elektriker, Energimontør, Energioperatør Telekommunikasjonsmontør, Tavlemontør, Kulde og varmepumpemontør, og automatiker.

OMH Opplæringskontoret Midt-Helgeland
Einar Knutli
Adresse:
Mathias Brunsgt. 17
8657 Mosjøen
Telefon: 7517 6024 – 481 24 298 Faks: 7517 6031
post@ok-midt.no – einar@ok-midt.no
Fag: Elektriker, Energimontør, Energioperatør, Service- Elektroniker- Telekommunikasjonsmontør + 30 andre fag – flerfaglig.

Opplæringskontor for Elfag – Troms
Trond Hagebakken
Adresse:
Tordenskjoldsgt. 11
PB 158,
9482 Harstad
Telefon: 907 09 685 Faks: 7706 9720
www.elfagtroms.no
Fag: Elektriker, Tavlemontør, Telekommunikasjon, Elektroreparatør, Viklerfaget, Heismontør, Dataelektronikerfaget

Nelfo Opplæringskontor for Elektrofag i Troms
Viggo Hansen
Adresse:
Strandvegen 106
9006 Tromsø
Telefon: 977 49 545
https://nelfo.no/Om-Nelfo/Lokalforeninger/NELFO-Troms/
Har du spørsmål om lærlinger, læreplaner eller lignende innenfor elektrofagene, ta kontakt med daglig leder for Nelfo Troms Opplæringskontor, Viggo Hansen

Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor
Kjell Kristoffersen
Adresse:
Sjøgata 6
9600 Hammerfest
Telefon: 452 53 419
monika@hfo.no

Opplæringskontoret for jernbanesektoren
Harald Eide Galtung
Adresse: Østre Aker vei 256
0976 Oslo
Telefon: 45037863
heg@okj.no – www.okj.no