Gøy å få automatikken til å fungere

gn_automat1Liker å se løsninger, ikke problemer!
Anja Gutrud ble sendt på Helse- og sosialfag av rådgiveren på grunnskolen. Det skulle vise seg å bli helt feil for henne. Hun måtte selv gjøre grep for å komme på rett spor.
– Mamma arbeidet i barnehage og pappa var tavlemontør. Barnehage var ikke spennende for meg som likte å være med pappa på jobb. Jeg var fascinert av de tekniske komponentene og lærte tidlig å lese og forstå tekniske skjema. Etter hvert fikk jeg også være med på å bygge tavler.
– Jeg har alltid likt å holde på med tekniske ting. Jeg liker å se løsninger og ikke problemer. Derfor er dette kjempespennende for meg. Det er gøy å få ting til å fungere, sier Anja som vi møter på Lillestrøm Torv, for første gang alene ute på oppdrag.– Jeg kunne lese tekniske skjema før jeg var ferdig med barneskolen. Pappa var tavlemontør og jeg elsket å være med han på jobb. Derfor måtte det bare bli elektrofag på meg, sier Anja Gutrud.

Anjas vei til automatiker: VG1 ELFAG > VG2 AUTOMATISERING > VG3 AUTOMATISERING

Første året gikk hun på en generell innføring i elektrofag og bygget en grundig plattform for utdannelsen. Etter dette gikk hun inn på Vg2 automatiseringsfag og fikk nødvendig spisskompetanse. Nå er hun i gang med Vg3 som er opplæring i bedrift som automatiker. Hun kunne også blitt tavlemontør, vikler eller transformatormontør, eller arbeide med fjernstyrte undervannsoperasjoner.

Harde fakta om Automatikerfagene :
Som automatiker kan du få jobb i prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner, eller du kan jobbe med automatisering i bygg.