En fordel å ikke ha høydeskrekk

RASMUS BAY

Energimontørlærling hos Infratek

gn_energimont1– «Jeg hadde allerede vært ute i yrkeslivet før jeg bestemte meg for å bli energimontør. Jeg trives godt i yrket og føler at jeg har gjort et riktig valg», sier Rasmus Bay som tok utdannelse og har vært på opplæring i bedrift ett år.

Topp for den som liker å jobbe ute!
Rasmus Bay arbeider nå på andre året som Energimontør-lærling og trives godt. – «Det meste vi utfører foregår ute, derfor er man avhengig av å like å være utendørs for å trives i denne jobben.»
Arbeidet består mye i å strekke kabler fra overføringsnettet og inn til nye og eldre bygg, både boliger og næringsbygg. Bedriften han arbeider i er deleiet av netteieren Hafslund og rundt 80 prosent av alle oppdrag kommer derfra.
Energimontørene har en viktig oppgave med å sikre landets energiforsyning. Det er de som må rykke ut til alle døgnets tider, feilsøke og reparere linjene når vær og vind gjør områder strømløse. Det kan mange ganger være en tøff jobb, men montørene er forberedt på det verste.
– «Det er et veldig flott arbeidsmiljø. Vi arbeider alltid to montører sammen, og det er jo hyggelig», sier Rasmus, som etter et års praksis i faget begynner å få god rutine og arbeider mer og mer selvstendig.
Arbeidet krever stor nøyaktighet, sikkerhet og systematikk. Kreativitet er en forutsetning både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter og tjenester. Du må også tåle å arbeide i store høyder og ha godt fargesyn.
–» Det første som skjedde da jeg begynte i jobben var at jeg ble sendt på klatrekurs.» Her fikk han utdelt stolpesko og lærte å bevege seg i høyden.

Rasmus’ vei til energimontør:

VG1 ELFAG > VG2 ELENERGI > VG3 ENERGIMONTØR

Normalt sett går elevene første året på en generell innføring i elektrofag og får bygget en grundig plattform for utdannelsen. Etter dette følger et år på Vg2 Elenergi for å få nødvendig spisskompetanse. Ettersom Rasmus hadde videregående skole fulgte han et ettårig opplegg på Voksenopplæringen ved Elvebakken videregående skole der det faglige pensum fra begge årene var slått sammen. Nå er han i gang med Vg3 som er opplæring i bedrift og som fører frem til fagbrev.

Harde fakta om Energimontørfagene:
Energimontører er vanligvis ansatt i statlige, kommunale, private og offentlige selskaper, i energiverk eller NSB. Energimontøren arbeider med å sikre energitilførsel til alle strømbrukere, både i privat og offentlig sektor. Energimontørens arbeidsoppgaver går i hovedsak ut på å montere, vedlikeholde, reparere og sette elektriske anlegg i drift.