Telekommunikasjonsmontør

Som telekommunikasjonsmontør jobber du i offentlige og private telekommunikasjonsbedrifter.
Du installerer, drifter og vedlikeholder telenett, kabelnett, satellittsamband og datanett. Den teknologiske utviklingen fører til at jobben hele tiden endrer karakter og skaper nye spennende arbeidsoppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver for en telekommunikasjonsmontør kan være utbygging og drift av blant annet:

  • telekabelanlegg, kobber-, fiber- og hybridkabler
  • telefonsentraler
  • alarm- og sikkerhetsanlegg
  • installasjon og drift av bredbåndstjenester
  • lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI)
  • alarm-, sikkerhets- og styringssystemer