Romteknolog

En romteknolog arbeider innenfor fagfeltet fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer, romteknologi og satellitteknikk. I tillegg jobber man med forskning og utvikling innenfor romteknologibransjen. Dette innebærer arbeid med alle former for romrelatert teknologi, blant annet:

• satelittkommunikasjon
• styring og navigasjon for raketter og satelitter
• arbeid med mekanismer for romfartøy
• design av systemer for bruk i rommet
• miljøovervåkning og jordobservasjon

Fagfeltet er stort og i stadig utvikling. Romteknologer kan utføre svært avanserte utviklingsjobber, både til bruk i rommet og til bruk på jorden. Dette kan for eksempel handle om elektromekaniske systemer, kommunikasjonssystemer eller andre systemer som er i bruk rundt oss hver eneste dag.

Det er vanlig at en romteknolog spesialiserer seg innen et eller flere spesialfelt. Romteknologer med ingeniørutdanning har høy kompetanse som kan anvendes også i andre bransjer.