Produksjonselektroniker

Som produksjonselektroniker kan du få jobb i elektronikkindustrien, der du skal kunne betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr.

En produksjonselektronikers arbeidsoppgaver består blant annet av montering av elektroniske komponenter til større enheter ved produksjon av elektronisk og kommunikasjonsteknisk utstyr. I tillegg behandler og programmerer du elektroniske kretser og jobber med maskiner for elektronikkproduksjon og bruk av test- og måleutstyr.

Jobben er utfordrende og moderne og du jobber med dagens og morgendagens teknologi.