Kulde- og varmepumpemontør

Kulde- og varmepumpemontører arbeider med alt fra store kulde- og varmepumpesystemer til små varmepumper. Kjøleanlegg og varmepumpeanlegg finnes over alt i samfunnet, for eksempel butikker, hoteller, kontorbygg, ishaller, gasstankskip, cruisebåter og sykehus. Alt fra små virksomheter til kjente konsern som GK Norge, Caverion og Bravida, ansetter kuldemontører. Mange av disse tilbyr også læreplass. For å bli kuldemontør må du først gå ett år med elektro (VG1 Elektro) eller teknologi og industriell produksjon. (VG1 TIP). Deretter kan du søke deg over på linjen for kulde- og varmemontør (VG2 Kuldefag), og deretter gjennomføre 2 års læretid i en godkjent lærebedrift.

Arbeidet foregår bl.a. på disse områdene:
• Næringsmiddelindustrien – kjøl og frys i matvareproduksjon, oppbevaring og lagring.
• Kommersielle kjøle- og frysedisker og klimaanlegg i butikker og kjøpesentre.
• Maritime kjøle- og fryseanlegg, herunder cruiseskip med klimaanlegg.
• Kjøle- og fryserom for institusjonshelsetjenesten, hotellnæringen og catering.
• Mobile kjøleanlegg (for bil, tog, skip og fly).
• Kjøleanlegg for store data

Skjermbilde 2014-10-08 kl. 09.38.12