Elektrofag VG1

Morgendagens kunnskapssamfunn!
Her på Gnizt.no finner du mange muligheter innen Elektrofagene, du har over 20 muligheter som alle representere fremtidens yrker. Yrkesfag gir deg stor valgfrihet og mange muligheter, både under selve utdanningen og etter at du har avlagt fagprøven. Du kan også søke videre utdanning ved en fagskole eller en ingeniørhøgskole. Det som passer deg i dag, kan brukes senere i livet også, og vil være nyttig for deg.

• Du skaffer deg et yrke med fagbrev på et område der det alltid vil være behov for deg og din kompetanse. Du jobber ofte selvstendig og har mulighet til å få lederstillinger.

• Har du fagbrev i elektrofag kan du søke på teknisk fagskole og ingeniørutdanning gjennom Y-veien. De krever ikke studieforberedende kurs.

• Elektrofag er et grønt yrke og et fag for fremtiden. Bli med oss å skape morgendagens kunnskapssamfunn!