Flysystemmekaniker

En flysystemmekaniker er en flymekaniker med spesialisering innen reparasjoner og vedlikehold av de fleste av luftfartøyets systemer. Dette kan være motor, propell, hydrauliske systemer, luftsystemer, enkle elektriske og elektroniske systemer, understell og rorflater, med mer. Flysystemmekanikeren arbeider på de fleste av flyets systemer, med unntak av avanserte avionikksystemer, fulloverhaling av motorer og strukturarbeide.
Som flysystemmekaniker kan du få jobb i Luftforsvaret og i organisasjoner som vedlikeholder fly og helikoptre.

Flymekanikeren jobber i tett samarbeid med flyteknikere, avionikere, strukturmekanikere og motormekanikere for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i lufttrafikken.

Vanlige arbeidsoppgaver for flysystemmekanikeren:

• utføre service på mekaniske systemer som hydraulikk, motor, propell, rorflater og ulike komponenter
• inspeksjon av skrog og systemer, hvor feilsøking, justering og reparasjoner utføres
• testing av forskjellige systemer
• dokumentering av alt arbeide som er utført

Samarbeidsevner og gode kommunikasjonsevner vektlegges. Som en følge av bransjens strenge sikkerhetskrav vektlegges også etikk, gode holdninger og innsikt i mellommenneskelige faktorer. Du må også kunne arbeide nøyaktig og planmessig. For å arbeide innenfor sikkerhetssonene på norske flyplasser stilles det krav om utvidet vandelsattest (uttømmende politiattest).