Flystrukturmekaniker

Som flystrukturmekaniker kan du få jobb i Luftforsvaret og i organisasjoner som vedlikeholder fly og helikoptre. En flystrukturmekaniker utfører arbeidsoppgaver på luftfartøyets struktur, herunder på vinger og på stabilisatorer.

Sentrale arbeidsoppgaver er
• planlegging og utføring av inspeksjon, feilsøking, service, justering, demontering, montering, sprekkontroll, reparasjon, • låsing, sikring, modifikasjon, funksjonstesting, pakking, kontroll og konservering
• bruk og vedlikehold av nødvendig bakkeutstyr
• vurdering og dokumentasjon av eget og andres arbeid, og rapportering og oppfølging av feil og avvik
• samarbeid, veiledning og læring
• valg, bruk og vedlikehold av nødvendig verktøy og test- og måleutstyr

Samarbeidsevner og gode kommunikasjonsevner vektlegges. Som en følge av bransjens strenge sikkerhetskrav vektlegges også etikk, gode holdninger og innsikt i mellommenneskelige faktorer. Du må også kunne arbeide nøyaktig og planmessig. For å arbeide innenfor sikkerhetssonene på norske flyplasser stilles det krav om utvidet vandelsattest (uttømmende politiattest).