Flymotormekaniker

Som flymotormekaniker kan du få jobb i Luftforsvaret og i organisasjoner som vedlikeholder fly og helikoptre.
Flymotormekanikeren har spesialisering innenfor reparasjoner, vedlikehold og testing av luftfartøyets motorer. Som flymotormekaniker jobber du i tett samarbeid med flysystemmekanikere, strukturmekanikere og avionikere for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i lufttrafikken.

Vanlige arbeidsoppgaver for flymotormekanikeren:
• inspeksjon og feilsøking av motor
• reparasjon og service på motor
• testing av motorens deler
• dokumentering av alt arbeide som er utført

Samarbeidsevner og gode kommunikasjonsevner vektlegges. Som en følge av bransjens strenge sikkerhetskrav vektlegges også etikk, gode holdninger og innsikt i mellommenneskelige faktorer. Du må også kunne arbeide nøyaktig og planmessig. For å arbeide innenfor sikkerhetssonene på norske flyplasser stilles det krav om utvidet vandelsattest (uttømmende politiattest).