Flyfag

I de drøyt hundre årene som har gått siden brødrene Wright fikk det første flyet til å ta av fra bakken og holde seg i lufta, har flyindustrien utviklet seg til å bli en høyteknologisk milliardindustri. Elfagene utgjør en viktig del av denne industrien. Og siden et moderne fly både er svært avansert og meget komplisert, finnes det fire elbaserte fagområder innenfor luftfarten: Flyfag for systemmekanikere, strukturmekanikere, motormekanikere og avionikk.  Flyfag VG2 skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen vedlikehold av luftfartøyenes motorer, struktur og systemer.

En norsk flymekaniker kan få arbeid flere steder i verden. Dette er et internasjonalt yrke med fremtidsmuligheter, godt lønnet jobb og sertifikater gjeldene over hele EU.