Togelektriker

Togelektrikeren arbeider innenfor jernbaner og sporveisselskaper med installasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg og utstyr på rullende jernbane- og sporveismateriell. Faget omfatter både lavspennings- og høyspenningsanlegg til og med 15 000 volt. En togelektriker installerer og reparerer/holder vedlike elektriske anlegg og utstyr på vognmateriell for jernbane og sporveier.

Som togelektriker må du kunne elektronikk, utføre arbeid på elektriske anlegg og styrings- og overvåkingssystemer og beherske både lav- og høyspenningsteknikk. Arbeidet foregår både i verksteder og på vognmateriell som er ute i trafikk. Det er en variert arbeidshverdag i et lite men viktig yrke.