Signalmontør

Som signalmontør kan du jobbe innen jernbane- og sporveisbedrifter. En signalmontør arbeider med vedlikehold, feilretting og montering på ulike typer signalanlegg for jernbane og sporveier. Det arbeides med alle typer signalanlegg som har strømforsyningsanlegg med spenninger opptil 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning. Arbeidet utføres både innendørs og langs bane eller linje. Arbeidet er variert med innslag av mekanisk arbeid, kabellegging og installasjon av fjernstyringsanlegg og automatisk togkontroll.

Signalmontøren er avhengig av samarbeid med flere faggrupper, ettersom systemene for drift av jernbane og sporveier griper tett i hverandre. Dette gjør arbeidet mangfoldig, omfattende og spennende. Ikke minst er signalmontør et yrke for fremtiden og er i stadig utvikling innenfor ny teknologi.