Heismontør

En heismontør arbeider på byggeplasser eller i kontorbygg, boligblokker og industri. Arbeid om bord i båter og offshore forekommer også. Heismontøren monterer, moderniserer, reparerer, tester og vedlikeholder heisanlegg.

En heismontør vil vanligvis være tilsatt i et heisinstallatørfirma, hvor man monterer og vedlikeholder heisanlegg. Som heismontør arbeider du på byggeplasser eller i kontorbygg, boligblokker og industri. Arbeid om bord i båter og offshore forekommer også.
Hovedsakelig består jobben i å montere, modernisere, reparere, teste og vedlikeholde heisanlegg. Man skal legge og tilkople elektrisk opplegg for motorer, startapparater, sikkerhetsanordninger og styrekretser – samt igangkjøring og justering av disse. En heismontør driver også ettersyn og vedlikehold av heiser.