Energioperatør

Energioperatøren arbeider innenfor den sektoren som sikrer energitilførsel til både industri og privat og offentlig sektor.

Energioperatøren utfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver i kraft- og transformatorstasjoner med tilhørende kontrollrom. Arbeidsoppgavene består i hovedsak av overvåking, drift og vedlikehold av energianlegg, bruk av instrumenter, dataskjermer og signaler i energiverkets kontrollrom i forbindelse med produksjon og distribusjon av elektrisk energi samt visuell inspeksjon av kraftanlegg og transformatorstasjonsanlegg.

Energioperatøren jobber både sammen med andre yrkesgrupper og alene på vaktsentraler, og du får god anledning til å utvikle samarbeidsevner og til å arbeide selvstendig. Fordi energiforsyningen er så betydningsfull for hele samfunnet, stilles det strenge krav til sikkerhet.