Energimontør

Energimontøren arbeider med å bygge, vedlikeholde og fornye kraftstasjoner, linjer, kabler og transformatorstasjoner for produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Du finner energimontører i statlige, kommunale og private selskaper. Energiforsyningen er livsviktig for vårt moderne samfunn og energimontøren arbeider innenfor den sektoren som sikrer energitilførsel til både industri, privat og offentlig sektor. En viktig jobb som gjør at hele samfunnet vårt fungerer.

Arbeidsstedet varierer – fra innendørsanlegg til arbeid i friluft. Energimontøren arbeider ved elverk, linjebyggingsfirmaer og firmaer som utfører installasjoner i transformatorstasjoner og koblingsanlegg.