Elektroreparatør

Arbeidsfeltet for elektroreparatører finnes innenfor både privat og offentlig sektor. Elektroreparatøren kan være ansatt ved en fabrikk, et leverandørfirma, et reparasjonsverksted, en autorisert elektroinstallatør eller være selvstendig næringsdrivende. En elektroreparatør reparerer og vedlikeholder elektriske apparater og utstyr og jobber mye innen elektroteknikk, elektronikk og mikroprosessorteknikk. Arbeidet utføres på verkstedet eller ute hos kunden der arbeidssteder kan være forretningsbygg, institusjoner, industribedrifter, landbruk, skip og boreplattformer. .

Mange av arbeidsoppgavene utføres hos kunder og gir derfor en variert og spennende hverdag. Dette gjør at du får god anledning til å utvikle dine evner til selvstendig problemløsning og kundebehandling om du ønsker dette.