Elektriker

Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi blant mange områder.

Arbeidet er spennende og utfordrende. En elektriker har god teknisk innsikt og er flink til å se helheten av installasjoner. Elektrikerutdannelsen er brennende aktuell, grønn og gir deg store muligheter fremover.