Vikler

En vikler- og transformatormontør jobber i bedrifter som bygger, monterer og vedlikeholder elektriske maskiner. Dette er f. eks motorer, generatorer og transformatorer for produksjon, distribusjon og utnytting av elektrisk kraft.

Det arbeides med både store og små maskiner, og det benyttes forskjellig materialer og ulike arbeidsteknikker avhengig av maskinenes størrelse. Vikler- og transformatormontøren jobber med både likestrøm og vekselstrøm. Mesteparten av arbeidet innebærer imidlertid jobb med vekselstrøm.