Tavlemontør

Som tavlemontør jobber du i bedrifter som monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler. Elektriske tavler brukes i ulike bygninger, innen industri, offshore og maritime installasjoner.

Tavlemontørfaget er svært omfangsrikt, med arbeidsoppgaver som omfatter mekanisk og elektrisk montasje, i tillegg til kontroll. En tavlemontør både utformer og bygger tavler på oppdrag, men reiser også rundt for å monterer disse.
(Her laster du ned en informativ Power Point presentasjon om faget)