Fjernstyrte undervannsoperasjoner FU-operatør

En FU-operatør arbeider innen offshore petroleumsvirksomhet, både på norsk og utenlandsk sokkel, og er med både i lete-, utbyggings-, drifts- og stengningsfasen til et oljefelt.

Fjernstyrte undervannsoperasjoner (FU) omfatter en rekke arbeidsområder med fjernstyrte undervannsfarkoster og fjernstyrte undervannsverktøy. FU-operatørens hovedoppgave er å operere FU-farkosten. I tillegg består arbeidsoppgavene bl.a. av å vedlikeholde, feilsøke og reparere  elektroniske og hydrauliske styre- og reguleringssystemer.