Automatiker

Automatikere jobber med både mekanikk, elektronikk, data og fysikk og som automatiker kan du få jobb i prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner. Du kan jobbe stort sett nesten over alt i industrien.

Automatiseringsfaget omfatter drift, vedlikehold og montasje av automatiserte systemer. Dette er systemer som benyttes i kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer.